PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele stanovená zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) splňuje nejen zákonnou povinnost, ale připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí. Školení je určeno pro zaměstnance z různých oborů s ohledem na rizika na pracovištích. Doporučujeme školení první pomoci spojit se školením řidičů a vyzkoušet si, co dělat v případě dopravní nehody. Pro pedagogy mateřských a základních škol připravujeme školení s ohledem na rizika ve školských zařízeních. Školení je vedeno instruktorem první pomoci s akreditací MŠMT.

Pro firemní akce připravujeme i zážitkové školení s realistickým maskováním.

Informace o školení

Firemní školení

Školení obsahuje teoretickou a praktickou část podle aktuálních doporučení České resuscitační rady. Teoretická část se věnuje život ohrožujícím stavům, komunikaci s operátorem záchranné služby, jak používat aplikaci záchranka, jak se chovat u hromadného neštěstí atd. Praktická část je zaměřena na zvládnutí krizové situace s praktickým nácvikem na figurínách s použitím AED.

Průběh školení

 • Školení probíhá na pracovišti klienta (v zasedací nebo školící místnosti, dataprojektor a více prostoru pro nácvik jsou vítány)
 • Teoretická část
 • Praktická část je s nácvikem na figurínách s použitím AED
 • Diskuze
 • Ověření znalosti je praktickým nácvikem, pracovními listy ve skupinách
 • Doba trvání je 2-2,5 h, max. počet osob ve skupině je 12.

Zážitkové školení

Pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou pro zážitkové školení např. na teambuildingové akci připravíme program na míru. Kromě obsahu uvedeném ve firemním školením je praktická část doplněna realistickým maskováním na figurantech, které mohou být z řad zaměstnanců. Školení vyžaduje delší přípravu s ohledem na personální zajištění, proto je akci důležité plánovat v delším časovém předstihu.

Průběh zážitkového školení

 • Jedná se zpravidla o celodenní školení
 • Průběh školení je přizpůsoben požadavkům klienta
 • Obsah školení zahrnuje různé modelové situace při ohrožení života s reálným maskováním na figurantech.

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY:​

 • Vypracování plánu první pomoci (traumaplán)
 • Vypracování doporučeného obsahu lékárničky pro různé provozy
 • Zdravotní dozor pro sportovní, kulturní a jiné akce
 • Služby zdravotníka zotavovacích akcí (příprava lékárniček, legislativní požadavky, zdravotní deníky atp.)

LEGISLATIVNÍ MINIMUM První pomoci

Zajistit školení první pomoci je povinností každého zaměstnavatele. Níže jsou uvedeny související právní předpisy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 102, 103
 • Evropská norma ERC GUIDELINE 2021
 • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník