Změny v pravidlech silničního provozu od 1. 1. 2022

Jaké novinky by vám neměly uniknout při školení řidičů referentů?

  • povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost 1,5 m při předjíždění cyklistů
  • zrušení povinnosti cyklisty jet po stezce nebo vyhrazeným jízdním pruhem v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu
  • nová pravidla pro tzv. pivní kola
  • změny v rychlosti pro integrovaný záchranný systém
  • a další…

Znát změny v pravidlech je určitě důležité, ale co si zopakovat desatero slušného řidiče a nebo spojit školení řidičů se školením první pomoci?

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.