Co dělat, když hoří?

HASIT!

A to doslova i obrazně. Když už požár vznikne, tak je něco špatně. Stejně tak „hašení požáru“ ve chvíli, kdy se ohlásí kontrola ze stran OIP nebo HZS. Co dělat? Nejlépe mít vše v pořádku. A co musí mít podnikatelé v oblasti BOZP a PO v pořádku?

Oblast je to opravdu široká a troufám si říci, že bez poradenství odborně způsobilých osob velmi těžko uchopitelná. Legislativa čítá více jak 80 právních předpisů a závazných norem. Máte provedenou roční prohlídku BOZP a školení zaměstnanců? Jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí? Máte zajištěného smluvního lékaře? Máte provedené revize el. spotřebičů? Vedete dokumentaci a směrnice? Jak řešíte oblast PO?

To je jen hrstka otázek, na které budete při kontrolách dotázáni. Pokud jste si na ně odpověděli ANO, není čeho se bát a kontrola může proběhnout hladce a bez pokut. Pokud NE, tak je čas tyto otázky vyřešit. A to co nejdříve.

Řešte oblast BOZP a PO včas, abyste nemuseli HASIT!

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.