Bezpečnost práce s rozumem

Nedělat papíry pro papíry!

Služby, které poskytujeme

Pomáháme zaměstnavatelům i zaměstnancům s orientací v legislativním prostředí tak, aby pro ně byla bezpečnost práce srozumitelná. Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany včetně podpory při jednání s kontrolními orgány. Při spolupráci nabízíme flexibilitu a individuální přístup.

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.

Jak pracujeme?

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce založená na oboustranné spokojenosti, a proto vždy na začátku sjednáváme osobní schůzku.

Krok 1

Na základě požadavků a rozsahu služeb vám zašleme cenovou nabídku. Po odsouhlasení cenové nabídky domluvíme termín roční prověrky, školení zaměstnanců či preventivní požární prohlídky objektu.

Krok 2

Do týdne od roční prověrky vám zašleme záznam o prověrce BOZP a prohlídce objektu z hlediska PO se zjištěnými závadami a nápravnými opatřeními.

Krok 3

Nemáte-li vedenou dokumentaci nebo dokumentace není aktuální, zašleme spolu se záznamem cenovou nabídku k jejímu vypracování. Po jejím odsouhlasení dokumentaci vypracujeme a osobně předáme zpravidla do 14 dnů dle rozsahu.

Co potřebujeme od vás?

Nejnovější články